revize plynu

Neuzaviratelné štěrbiny pro přívod vzduchu do objektů s plynovými spotřebiči

Přívodní štěrbiny firmy Aereco splňují požadavky TPG 704 01 pro zajištění přívodu spalovacího vzduchu do prostorů s plynovými spotřebiči. Veškeré větrací komponenty vytvořené a vyrobené společností Aereco v sobě spojují jednoduchou funkčnost, bezproblémové použití a snadnou údržbu.

Standartní okenní štěrbina EMF2 35

Jedná se o okenní štěrbinu se stálým průtokem vzduchu 35 m3/h, tuto štěrbinu nelze uzavřít.

Příslušenství pro okenní štěrbiny

Venkovní kryt AC s proměnlivým průtokem vzduchu. Tato sestava zaručuje akustický útlum Dn,e,w (C) = 35 dB.

Okenní štěrbina EMF

Okenní štěrbina EMF2 35

Venkovní kryt AC

Venkovní kryt AC

Instalace plastové okno

Instalace na plastovém okně

Proč instalovat štěrbiny pro přívod vzduchu ?

Uživatelé si často neuvědomují, že nejde jen o těsnost plynovodu, zemní plyn není jedovatý, je odorizován a proto si většinou uživatelé všimnou případného úniku. Při spalování plynu dochází ke vzniku kysličníku uhelnatého (CO) což je jedovatý plyn, který je bez zápachu a proto je nebezpečný. Není možné odhalit jeho přítomnost.

Rozdělení plynových spotřebičů podle typu odvodu spalin


Spotřebiče v provedení A odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny odcházejí do téže místnosti. A proto jsou kladeny vyšší požadavky na objem místnosti a na výměnu vzduchu. Při nedodržení těchto požadavků dochází v místnosti k hromadění spalin, úbytku kyslíku, postupnému zhoršování procesu spalování a nárůstu koncentrace škodlivých látek.

Spotřebiče v provedení B odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší komínem ve smyslu ČSN 73 4201 a ČSN EN 13384-1. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování.

Dostatečný přívod spalovacího vzduchu, jedním ze zásadních faktorů pro bezpečný provoz. Například pro plynový kotel o výkonu 24 kW je potřeba přivést 57m3/h čerstvého vzduchu.

Technické údaje

Okenní štěrbina EMF2 35 se stálým průtokem vzduchu
Průtok vzduchu @ 10 Pa35 m3/h
Průtok vzduchu @ 4 Pa22 m3/h
Hmotnost štěrbiny175 g
MateriálABS, PS
Rozměry