revize plynu

Profesionální práce v oboru revize a montáže plynových zařízení a topenařských prací

Revize plynu

Revizní zprávy pro bytová družstva a pro společenství vlastníků.

Máte odpojený plynoměr a uvažujete o obnovení dodávky plynu ?

Potřebujete předložit platnou revizní zprávu ?

V takovém případě Vám můžeme provést potřebnou revizi a zhotovit novou revizní zprávu.Revizní zprávu pro Vás zpracujeme do 24 hodin od provedení revize. Kontrola plynových zařízení dle § 19 nařízení vlády č. 191/2022 sb. musí být prováděna jednou ročně, mimo rok kdy je prováděna provozní revize. Provozní revize plynových zařízení dle § 19 nařízení vlády č. 191/2022 sb. musí být prováděna pravidelně jednou za tři roky.

Při revizi plynu kontrolujeme umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, uzávěrů větví stoupacích vedení, regulátorů, plynoměrů a plynovodu společných prostor a kontrolu těsnosti všech rozebíratelných spojů.

Pro vaší i naší bezpečnost používáme nejmodernější měřící přístroje značky Sewerin

sewerin
opravneni